ข้อมูลติดต่อ

งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์ 045-255047 , 045240577 เบอร์ภายใน 203

Back To Top