สอจ.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท พี รุ่งเรืองบริการ จำกัด และบริษัทในเครือ