System of Request
for Graduation : UTC.

ระบบยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ลืมรหัสผ่าน

บัญชีผู้ใช้งานค่าเริ่มต้น

รหัสผู้ใช้งาน : รหัสนักเรียน นักศึกษา

รหัสผ่าน : เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก


พัฒนาโดย : นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์เเวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ครูที่ปรึกษา : ปัญญวัฒน์ สุภาคาร

Copyright © 2021 by iPanyawatn